CzarnaRóża

22 teksty – auto­rem jest Czar­naRóża.

* * *

Ogień i wo­da na zakręcie się spotkały
wo­da uważnie się przyglądała
nie mogła zro­zumieć egzys­ten­cji gorąca
płomieni- dzieci słońca
Ogień roz­paczał nad swą istotą
wo­lałby móc zjed­noczyć się z wodą -
I tak zer­kają co czas na siebie
niby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 czerwca 2013, 21:56

Latałam,
pod­cięłaś mi skrzydła. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 marca 2013, 16:04

Wys­tar­czy se­kun­da, by stać się nikim.
Szko­da że trochę więcej cza­su pot­rze­ba aby stać się kimś 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 marca 2013, 13:27

* * *

Szczęśli­wa i przerażona
Na li­cach uśmiech, łzy

Cała w ob­liczu śmier­ci Ty 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 marca 2013, 14:52

Za­kocha­na w słońcu
Zniena­widzę mgłę
I po tęczy marzeń
Ku niebu wes­pnę się 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 marca 2013, 13:26

* * *

Opi­suję wiatru
Twoją piękną twarz
On w chmu­rach rzeźbi ją
Choć mówię mu jak
Nie potrafi 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 2 marca 2013, 18:40

Boję się

Boję się
Zam­glo­nej przyszłości
Ja­ka ona będzie?
I czy w ogóle będzie?
Boję się jutra
Jut­ro będzie trudne
Pełne smutków -
Jak dziś
Te­go dziś już się nie boję
Dziś minęło
Dziś to pra­wie jak wczoraj
A wczo­raj to już przeszłość
Zos­tało jutro.
Boję się... 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 1 marca 2013, 14:41

* * *

Gdy słucham jak bije
me zra­nione serce
myślę
przy­pomi­nam so­bie ty­siące szczęśli­wych chwil
jak oglądając
za­kurzo­ny al­bum ze zdj
za­tapiam się we wspomnieniach
wiedząc ze nig­dy nie powrócą
a jed­nak de­lek­tu­je się
te­raz jest inaczej
wszystko... 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 lutego 2013, 14:40

* * *

Lęk o wszystko
strach przed nieznanym
cza­sem i przed tym
już daw­no poznanym
prze­rażenie wśród ciemności
stro­nienie od samotności
oba­wa naj­bar­dziej o siebie
trochę mniej o przeróżne inności... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2013, 16:50

An­to­nine de Saint-Exu­pery napisał:

"-Nie pot­ra­fiłem jej zro­zumieć. Po­winienem sądzić ją według czynów, a nie słów. Cza­rowała mnie pięknem i za­pachem. Nie po­winienem nig­dy od niej uciec. Po­winienem od­na­leść w niej czułość pod pok­rywką małych prze­biegłos­tek. Kwiaty mają w so­bie ty­le sprzeczności. Lecz byłem za młody, aby umieć ją kochać."

niesa­mowi­te ;( 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 lutego 2013, 09:42

CzarnaRóża

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CzarnaRóża

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność